Cyklostezka V. Mýto - Choceň a biodiverzita

(Bike path Vysoké Mýto - Choceň and biodiversity)


Jezdíte rádi na kole? Jezdíte po cyklostezkách?
A všímáte si, kolik zajímavých rostlin podél nich roste a kvete?

Do you like cycling? Do you cycle along bike paths?
And do you notice how many interesting flowering plants there are along them?


O NAŠEM PROJEKTU

Od září 2017 studenti Gymnázia Vysoké Mýto pracují na mezinárodním projektu "Pronikáme do přírody pomocí nových technologií" spolu se studenty z dalších čtyř evropských zemí: Rumunska, Itálie, Španělska a Spojeného království. Jeden z cílů tohoto projektu je pozorovat biodiverzitu a udržitelnost na vybraném území sledovaném během tří let, konkrétně v letech 2017 - 2019.

Vybrané území konkrétně zahrnuje:

1) pás trávníku (asi 2- 5 m) po obou stranách cyklostezky mezi Vyokým Mýtem a Chocní
2) pás trávníku po obou stranách asfaltové cesty vedoucí na kopec Bučák
3) přírodní památku  "U Vinic", která je asi 300 m od zmíněné cyklostezky
4) část lesa vedle silnice a asi 20 metrů od zmíněné cyklostezky na kopci Babka


ABOUT OUR PROJECT

Since September 2017 the students of Gymnázium Vysoké Mýto have been working  on the international project of Erasmus+ programme called "Plugging into Nature with New Technologies" together with the students of other three European countries: Romania, Italy, Spain and the United Kingdom. One of the aims of this project is to observe the biodiversity and sustainability in the chosen area over three consecutive years, namely 2017 - 2019.

The chosen area specifically includes:

1) the grass verges on either side of the bike path between the towns of V. Mýto and Choceň
2) the grass verges on either side of the narrow road leading to the top of the Buček's Hill

3) the protected area called "U VINIC" which is only 150 m away from the bike path

4) a section of the wooded area next to the road on the Babka Hill


Erasmus+ project PLUGGING INTO NATURE WITH NEW TECHNOLOGIES
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky